Välkommen till Cannabishjälpens e-stöd

Vill du delta i en forskningsstudie om att förändra din cannabisanvändning med internetbaserad hjälp?

Ja, jag vill veta mer Nej tack

När man slutar med cannabis efter att ha använt det regelbundet så kan det ta flera veckor, ibland 6 veckor eller mer, innan de långsiktiga effekterna försvinner. Cannabishjälpens program är indelat i olika steg som är anpassade efter vad man kan behöva tänka på under den första tiden då man slutat med cannabis. Här på startsidan hittar du råd utifrån vilket steg du befinner dig i. Läs mer i introduktionen